Kom i tid och gör det du ska

Att komma i tid och göra det du ska är en grundregel för bra arbetsklimat.

En rätt så enkel regel, eller hur? Susan Wheelan har med rådet i sin bok om effektiva team, som ett exempel på ett bra beteende. Jo, det kan vi nog alla skriva under på men hur kan det komma sig att det kan vara svårt att leva upp till?

Vilka är anledningar till att vi inte kommer i tid?

Jag skulle säga att generellt sätt så handlar det om hur vi värderar tiden, en del är optimister och hamnar kanske oftare i tidsnöd, andra ger sig själva större marginaler. I en tid då många arbetsplatser jagar effektivitet så är det mycket som pockar på uppmärksamhet och att kunna prioritera rätt blir viktigt. Detta är så klart en utmaning och kräver en bra dialog så att prioriteringarna förankras rätt.

Varför gör vi inte det vi ska?

De allra flesta gör vad de upplever att de ska göra. Problemet är att vi ofta har olika uppfattningar om vad som är beslutat, vad som är vems ansvar och hur uppgifter ska lösas. Att ha olika uppfattningar är naturligt, men det kan upplevas som frustrerande om de olika uppfattningarna inte ventileras eller möts. Även här krävs det en bra dialog kring så att förväntningarna uttrycks, särskilt när det känns som att någon/några brister i uppfyllelse.

Wheelans forskning har visat vi i första fasen av vårt samarbete gärna antar att vi är överens. Detta eftersom vi inte vill stöta oss med varandra innan vi byggt tillit inom gruppen. De olika uppfattningarna om värderingar, roller och uppgifter kommer dock att komma fram under den andra fasen, som börjar så snart vi har en gemensam uppgift som kräver vårt samarbete. Då aktiveras våra ”ryggsäckar”, våra erfarenheter och strategier genom vilka vi söker bekräftelse på vår kompetens och tillhörighet. Inte sällan kommer vi att stå inför personer som andra annat bagage än oss själva och frågan blir; hur hantera denna olikhet när vi behöver samarbeta?

Oavsett regler, oavsett tydlighet så behöver grupper ett bra samtalsklimat, ett klimat som erbjuder trygghet till individerna och ett intresse för att tillsammans skapa bra resultat. Att ha olika uppfattningar kan upplevas utmanande och kan trigga en rad försvarsmekanismer som inte nödvändigtvis hjälper gruppen framåt. Det kan vara att man undviker att tala om problemen, deltagare kanske undviker att ta initiativ eller ansvar och förväntar sig istället att någon annan ska göra det – ett klimat som snarare för tillbaka gruppen till första fasen.

Varför är det viktigt att föra gruppen framåt? 

Många ställer sig nog frågan, vad ska det vara bra för? Att reda ut konflikter, vi är ju olika och hade vi fått chansen att jobba med andra så hade det blivit bättre. Jag tror dock att risken är överhängande att en omorganisering som inte innebär ett förändrat samtalsklimat kommer att misslyckas. Det är viktigt att gruppen reflekterar över sitt samtalsklimat och tillsammans tar ansvar för att reda ut olikheterna. Det finns massor att vinna på att vi har olika infallsvinklar, det är ju därför vi har en grupp, för att komplettera varandra. Vägen till ett gott samarbete går genom en utmanande dal av skuggor – frågan är om vi vågar möta varandra och därmed bringa klarhet – det valet måste var och en göra.

Ett gott samarbete ökar vårt uppgiftsorienterade fokus – när vi rett ut våra olikheter och börjat förstå varandra så kan vårt arbete flyta mer harmoniskt. Därför är det viktigt att föra gruppen framåt, för när vi kan arbeta under harmoni så trivs vi och motiveras av att vi skapar riktigt bra resultat tillsammans.

//Är detta inlägg givande för dig? Berätta gärna hur du uppfattar det på min sida facebook.com/valbefinnande.nu

Stimulera ditt Oxytocin!

Den moderna neurovetenskapen har kartlagt sambandet mellan stress och låga oxytocin nivåer. Oxytocin har kallats kärlekshormonet, höga nivåer av oxytocin är signifikativt vid förälskelse (och sex). Men hormonet är också kopplat till vår förnimmelse av tillit och trygghet. Paul Zak är världsledande inom forskningen (klicka på hans namn för att komma till hans TED-presentation). Zak kopplade samman ekonomisk utveckling med tillit. Kort kan man säga att stress och kaos bryter ner våra oxytocinstrukturer vilket i sin tur påverkar våra val. När vi har låga nivåer av oxytocin så är vi rädda och tar beslut utifrån rädsla snarare än tillit.

Otroligt spännande. Vad kan vi göra för att stimulera våra oxytocinnivåer? (förutom sex 🙂 TS – taktil stimulering har visat sig stimulera oxytocin – beröring är viktigt. Även om jag inte sett någon studie på det ännu så är jag övertygad om att behandlingen BARS också stimulerar Oxytocinskapandet i kroppen. Framförallt är jag övertygad om att regelbundna BARS-behandlingar ger oss frid, lugn och en känsla av ordning i livet – motsatsen till upplevelsen av kaos. Genom BARS upplever jag att jag kan skapa förutsättningar för att uppleva fler dagar, stunder av flow, tillit till mig, till världen.

Min julgåva till er är filmen med Paul Zak – och ett litet tips, ge bort en stund av stillhet och öm beröring i jul (det bästa av allt, allt du ger får du tillbaka – det kommer att stimulera även din oxytocinnivå). Paul Zaks rekommendation är åtta kramar om dagen – om inte annat så är det ett bra nyårslöfte!