Lekfulla mirakel

Bob Hansson tycker jag om. Jag har gillat honom länge och är glad att han hela tiden fortsatt att bidra med sina betraktelser av världen. När jag läser honom brukar jag bli glad. Det är som om han öppnar upp dörrar in i mig själv där lekfullhet och glädje bjuds in att samvara tillsammans med ”allvarliga” storheter.

”Att sätta liv till världen är att skärskåda sin egen förmåga till kärlek.

Ett mirakel är det, att förmå ge den kärlek man själv aldrig fick.

Ett mirakel att vara människa.

Vi rymmer alla mer än det vi önskade.

Inte ens den enklaste människan på jorden är byggd på IKEA.

Vi är långt större än så.” (Vips så blev det liv)

Just detta att vi är långt större än så gillar jag. Långt, långt större 🙂 Vi är mirakel allihopa. Låt oss vara lekfulla, kärleksfulla, sprudlande mirakel!