Hej världen!

Jag är nu redo att börja berätta om min nya verksamhet – Välbefinnande.nu . Valbefinnande blir det i adressen då åäö inte är så kompatibla ännu. Å andra sidan är kanske valbefinnande en bra beskrivning av vad vi står inför. Ibland stressas vi av alla val vi står inför. Varje dag nya val och fler val än innan, tandläkare, elleverantör, elnätskontrollant (enligt förslag i pressen idag), telefonabonnemang, försäkringar, ja listan är lång.

I min verksamhet så är ledordet ”det handlar inte om hur du har det, utan hur du tar det”. För snart två år sedan synvände jag min upplevelse av stress kring mängden reklam och synintryck i Malmö. Tack vare min gode vän Björn så fick jag en ny syn på tillvaron – en syn som gjorde mig glad, lättad och stark. Denna känslan vill jag nu förmedla till andra. Under resans gång har jag hittat olika tekniker som kan hjälpa oss på traven, grunden är dock alltid densamma: att hitta ett minne av välbefinnande i ditt eget hjärta – och att utifrån detta rum börja skapa en tillvaro som stämmer överens med dina önskningar.

Är du nyfiken på vad det kan innebära för dig? Känn dig välkommen att ta kontakt med mig – jag ser fram emot att möta dig.